DỊCH VỤ

KẾ TOÁN TRỌN GÓI

Từ

500.000

/ THÁNG

Tư vấn kế toán, thuế miễn phí

Khai báo thuế GTGT, TNCN hàng quý

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hàng quý

Làm sổ sách kế toán

Lập báo cáo tài chính cuối năm

Nộp hồ sơ quyết toán thuế cuối năm

Hỗ trợ giải trình với cơ quan thuế

DỊCH VỤ

KHAI BÁO THUẾ

Từ

200.000

/ THÁNG

Tư vấn thuế miễn phí

Khai báo thuế GTGT, TNCN hàng quý

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hàng quý




 

DỊCH VỤ

KIỂM TOÁN

Từ

6.000.000

/ BỘ





 



Submit your review
1
2
3
4
5
Submit
     
Cancel

Create your own review

báo giá dịch vụ kế toán
Average rating:  
 0 reviews