ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

2000 USD

Tư vấn pháp luật miễn phí

Giấy chứng nhận đầu tư (IRC)

Giấy phép kinh doanh (ERC)

Con dấu công ty

Đăng bố cáo thành lập công ty

Thông báo mẫu con dấu

Khai thuế ban đầu

Hỗ trợ mở tài khoản vốn, tài khoản ngân hàng

Thông báo tài khoản vốn, tài khoản ngân hàng

ĐĂNG KÝ

GÓP VỐN - MUA CỔ PHẦN

1000 USD

Tư vấn pháp luật miễn phí

Giấy chứng nhận góp vốn

Giấy phép kinh doanh (ERC)

Con dấu công ty

Đăng bố cáo thành lập công ty

Thông báo mẫu con dấu

Khai thuế ban đầu

Hỗ trợ mở tài khoản vốn, tài khoản ngân hàng

Thông báo tài khoản vốn, tài khoản ngân hàng

Submit your review
1
2
3
4
5
Submit
     
Cancel

Create your own review

báo giá thành lập công ty nước ngoài
Average rating:  
 0 reviews