Loại thay đổi

1/ Tên công ty

2/ Địa chỉ trụ sở chính

3/ Vốn điều lệ

4/ Thay đổi ngành nghề kinh doanh

5/ Thay đổi chủ sở hữu

6/ Thay đổi đại diện theo pháp luật

7/ Thông báo tài khoản ngân hàng

8/ Thay đổi thành viên công ty, tỷ lệ góp vốn

9/ Cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp

10/ Tạm ngừng kinh doanh

11/ Giải thể công ty

12/ Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện

13/ Chuyển đổi loại hình công ty

Phí trọn gói

800.000

800.000

800.000

800.000

800.000

800.000

500.000

800.000

500.000

800.000

Tùy loại hình công ty 

1.000.000

2.000.000

Ghi chú

500.000/ con dấu

500.000/ con dấu; thủ tục thuế 1.000.0001.000.000 khai thuế chuyển nhượng vốn
Thực hiện trước 3 ngày

3.000.000 - 10.000.000


1.000.000 khai thuế chuyển nhượng vốn

Submit your review
1
2
3
4
5
Submit
     
Cancel

Create your own review

THÀNH LẬP CÔNG TY
Average rating:  
 0 reviews