fbpx

NGHĨA VỤ CÔNG TY SAU THÀNH LẬP

Công ty sau khi thành lập cần đảm bảo thực hiện các nghĩa vụ để trong suốt vòng đời hoạt động của mình tuân thủ theo đúng quy định pháp luật và trách nhiệm xã hội. Nghĩa vụ công ty sau thành lập 1/ Đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh khi kinh doanh các ngành nghề có điều kiện theo quy định của luật…

VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY MỘT THÀNH VIÊN

Vốn điều lệ công ty Vốn điều lệ công ty tnhh một thành viên là tổng giá trị tài sản do chủ sở hữu cam kết góp và ghi nhận trong điều lệ của công ty. Chủ sở hữu phải góp đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết khi thành lập công ty. Vốn điều lệ phải được góp trong thời hạn…

CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY MỘT THÀNH VIÊN

Bài viết này xoay quanh vấn đề về quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty tnhh một thành viên. Chủ sở hữu của công ty có 2 hình thức đó là cá nhân hoặc tổ chức. Chủ sở hữu là tổ chức nghĩa là một công ty/ tổ chức khác đứng ra thành lập công ty một thành viên. Quyền chủ sở…

SƠ NÉT VỀ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

Thông tin bạn cần tìm hiểu trước khi thành lập công ty tnhh một thành viên Thành lập công ty là bước khởi đầu, tạo lập công cụ để thực hiện một ý tưởng kinh doanh. Để đảm bảo công ty của bạn sẽ là một công cụ kinh doanh hiệu quả và an toàn thì trước tiên bạn cần tìm hiểu các thông tin…

0886296922