fbpx

Luật doanh nghiệp 2020 đã chính thức được quốc hội khóa 14 thông qua, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021. Theo đánh giá của các chuyên gia, luật doanh nghiệp 2020 có những điểm thay đổi mang tư duy đổi mới và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp. Vậy các điểm mới của luật doanh nghiệp 2020 là gì?


Bài viết này chỉ đưa ra các điểm mới của luật doanh nghiệp 2020. Nội dung bài viết sẽ không có sự so sánh đánh giá so với luật doanh nghiệp cũ.

Các điểm mới của luật doanh nghiệp 2020 đó là:

1/ Khái niệm về doanh nghiệp nhà nước đã được định nghĩa lại. Theo đó, doanh nghiệp nhà nước là doanh nghiệp mà nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.

2/ Bản điện tử của giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được chính thức được quy định và có giá trị tương đương bản giấy.

3/ Quy định rõ rằng doanh nghiệp có quyền kinh doanh các ngành, nghề mà pháp luật không cấm.

4/ Quy định rõ trong trường hợp cơ quan đăng ký kinh doanh có yêu cầu thì người lập doanh nghiệp phải nộp phiếu lý lịch tư pháp.

5/ Quy định mới về người thành lập doanh nghiệp được quyền ký hợp đồng phục vụ cho việc thành lập doanh nghiệp, hoạt động của doanh nghiệp trước và trong quá trình đăng ký kinh doanh. Hợp đồng có giá trị tiếp tục thi hành ngay cả sau khi doanh nghiệp đã thành lập.

6/ Quy định về việc các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do doanh nghiệp phát hành phải có in tên doanh nghiệp.

7/ Quy định rõ các trường hợp được xem là tên doanh nghiệp gây nhầm lẫn tại khoản 2 điều 41 luật doanh nghiệp 2020.

8/ Thừa nhận chữ ký số như là con dấu của công ty trong giao dịch điện tử, có giá trị như con dấu tròn công ty.

9/ Bãi bỏ quy định doanh nghiệp trước khi sử dụng con dấu phải thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh.

10/ Rút ngắn thời gian thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh về việc doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục hoạt động kinh doanh từ 15 ngày còn 3 ngày làm việc.


Xem thêm ngành nghề cấm kinh doanh 2020: https://www.dichvugiayphep247.com/nganh-nghe-cam-kinh-doanh-2020/

Xem thêm dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh: https://www.dichvugiayphep247.com/cong-ty-trong-nuoc/thay-doi-giay-phep-kinh-doanh/

Xem thêm dịch vụ kế toán: https://www.dichvugiayphep247.com/dich-vu-ke-toan/dich-vu-ke-toan-tron-goi/

0886296922