fbpx

Giấy phép kinh doanh xăng dầu dành cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu đầu tư xây dựng, kinh doanh cửa hàng xăng dầu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ vào hướng dẫn số 9507/HD-SCT ngày 30/08/2016 của Sở công thương thì các cửa hàng kinh doanh xăng dầu tại thành phố Hồ Chí Minh phải được thành lập theo quy trình thống nhất.


Xin giấy phép kinh doanh tại Sở kế hoạch và đầu tư

Đây là bước đầu tiên trong quy trình xin giấy phép kinh doanh xăng dầu theo hướng dẫn của Sở công thương.

Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thực hiện việc đăng ký thành lập công ty hoặc loại hình khác tương tự để có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Trong trường hợp tổ chức, cá nhân đã có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì công ty phải bổ sung ngành nghề kinh doanh xăng dầu.

Thời gian giải quyết hồ sơ là 3 ngày làm việc, không tính ngày nộp hồ sơ.

Tham khảo thêm: dịch vụ thành lập công ty, dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh


Xin chấp thuận chủ trương xây dựng cửa hàng xăng dầu tại Sở công thương

Đây là bước thứ 2 trong quy trình xin phép kinh doanh xăng dầu. Ở bước này, sau khi bạn đã có giấy phép kinh doanh thì bạn chuẩn bị một bộ hồ sơ đề nghị sở công thương chấp thuận chủ trương xây dựng cửa hàng xăng dầu.

Các địa điểm cho phép thành lập cửa hàng xăng dầu được quy định tại quyết định số 39/2007/QĐ-UBND ngày 06/03/2007 của ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian giải quyết hồ sơ là trong vòng 15 ngày làm việc. Bộ hồ sơ xin chấp thuận chủ trương bao gồm:

  • Văn bản đề nghị xem xét, chấp thuận chủ trương xây dựng cửa hàng xăng dầu (bản chính).
  • Giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp (có ngành nghề kinh doanh xăng dầu).
  • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
  • Bản vẽ hiện trạng vị trí của khu đất dự kiến xây dựng cửa hàng xăng dầu.

Làm thủ tục tại Sở tài nguyên và môi trường

Đây là bước 3 trong quy trình xin phép kinh doanh xăng dầu. Tại bước này, thương nhân nộp hồ sơ tại Sở tài nguyên và môi trường với nội dung như sau:

  1. Thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất;
  2. Thực hiện nghĩa vụ tài chính khi được ủy ban nhân dân thành phố quyết định chuyển mục đích sử dụng đất;
  3. Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường

Thẩm duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy, phương án đấu nối giao thông

Bước này là bước thứ 4 trong quy trình giấy phép kinh doanh xăng dầu. Ở bước này, thương nhân nộp hồ sơ tại Phòng cảnh sát PCCC thành phố và Sở giao thông vận tải.

Tại Phòng cảnh sát PCCC thành phố, thương nhân nộp bộ hồ sơ để xin chấp thuận địa điểm xây dựng công trình và thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy.

Tại Sở giao thông vận tải, thương nhân nộp hồ sơ để thẩm định vị trí, phương án đấu nối giao thông công trình phục vụ cho cửa hàng xăng dầu dự kiến thành lập.


Xin phép xây dựng cửa hàng xăng dầu

Bước thứ 5 trong quy trình giấy phép kinh doanh xăng dầu đó là thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng công trình và xin cấp phép xây dựng theo quy định.

Việc thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng công trình được thực hiện tại sở công thương hoặc ban quản lý khu công nghiệp, chế xuất hoặc ban quản lý khu đô thị nơi mở cửa hàng xăng dầu.

Việc xin cấp phép xây dựng được thực hiện tại ủy ban nhân dân quận/ huyện, sở xây dựng, các ban quản lý khu đô thị, khu công nghiệp, chế xuất tương ứng.


Xây dựng và hoàn tất việc xin giấy phép kinh doanh xăng dầu

Sau khi thực hiện đầy đủ các bước nêu trên thì thương nhân tiến hành xây dựng cửa hàng xăng dầu theo như nội dung đã được các cơ quan chức năng cho phép.

Cửa hàng xăng dầu khi đã hoàn thiện xây dựng thì thương nhân nộp hồ sơ tại Sở công thương để được kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng và cấp giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu.


Tham khảo từ nguồn thông tin của Sở kế hoạch và đầu tư TPHCM

0886296922