fbpx

Quy định về giấy phép phòng cháy chữa cháy và các giấy phép có liên quan về phòng cháy chữa cháy được quy định theo pháp luật qua các văn bản như sau:

 • Luật số 27/2001/QH10 về phòng cháy chữa cháy.
 • Luật số 40/2013/QH13 sửa đổi một số điều của luật số 27/2001/QH10 về phòng cháy chữa cháy.
 • Nghị định 79/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy.
 • Thông tư 66/2014/TT-BCA quy định chi tiết thi hành nghị định 79/2014/NĐ-CP.
 • Thông tư 36/2018/TT-BCA sửa đổi một số điều của thông tư 66/2014/TT-BCA.

Văn bản pháp luật tham khảo từ nguồn: http://vbpl.vn/pages/portal.aspx


Phạm vi của bài viết này đề cập đến việc phòng cháy, chữa cháy áp dụng cho cơ sở kinh doanh. Trước khi đi vào nội dung chi tiết, chúng tôi điểm qua một số định nghĩa về PCCC theo quy định của pháp luật.

Cháy nghĩa là trường hợp xảy ra cháy không kiểm soát được có thể gây thiệt hại về người, tài sản và ảnh hưởng môi trường.

Chữa cháy nghĩa là các công việc huy động, triển khai lực lượng, phương tiện chữa cháy, cắt điện, tổ chức thoát nạn, cứu người, cứu tài sản, chống cháy lan, dập tắt đám cháy và các hoạt động khác có liên quan đến chữa cháy.

Phòng cháy là việc quản lý chặt chẽ, sử dụng an toàn các vật liệu, thiết bị có thể gây cháy và kiểm tra định kỳ phát hiện các sơ hở, thiếu sót về phòng cháy để có biện pháp khắc phục kịp thời.

(Căn cứ vào luật số 27/2001/QH10)


Cơ sở thuộc diện quản lý phòng cháy chữa cháy

Căn cứ vào phụ lục I của nghị định 79/2014/NĐ-CP quy định về các cơ sở thuộc diện quản lý phòng cháy chữa cháy thì cơ sở kinh doanh sau cần phải có giấy phép hoặc biên bản đáp ứng điều kiện về PCCC.

 • Bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh.
 • Nhà trẻ, trường mẫu giáo.
 • Vũ trường, cơ sở dịch vụ vui chơi giải trí đông người.
 • Cơ sở lưu trữ.
 • Chợ, siêu thị, cửa hàng bách hóa.
 • Bãi giữ xe ô tô, gắn máy, gara ô tô.
 • Khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ.
 • Cửa hàng kinh doanh xăng dầu có từ 1 cột bơm trở lên, cửa hàng kinh doanh khí đốt có lượng tồn khí từ 70 kg trở lên.
 • Kho hàng hóa, vật tư (trừ các loại hàng hóa, vật tư không thể cháy được).

Trách nhiệm của cơ sở thuộc diện quản lý PCCC

Các cơ sở kinh doanh thuộc diện quản lý phòng cháy chữa cháy nhưng không phải là cơ sở nguy hiểm về cháy, nổ thì phải đảm bảo điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại khoản 1 điều 7 nghị định 79/2014/NĐ-CP phù hợp với quy mô, tính chất hoạt động của cơ sở đó.

Tham khảo nghị định 79/2014/NĐ-CP tại đây


Bạn có khó khăn về PCCC, chúng tôi ở đây để giúp bạn

0886296922


Xem thêm: giấy phép an ninh trật tự

0886296922