fbpx

Nghị định 01/2021/NĐ-CP hướng dẫn luật doanh nghiệp 2020 đã chính thức ban hành và có hiệu lực từ ngày 04/01/2021.


Theo đó, nghị định 01/2021/NĐ-CP sẽ chính thức thay thế cho các nghị định của luật doanh nghiệp 2014 bao gồm:

  1. Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015
  2. Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23/08/2018

Xem toàn văn nghị định 01/2021/NĐ-CP:


Tham khảo từ nguồn: thư ký luật

Xem thêm về: dịch vụ thành lập công ty, khai báo thuế

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0886296922