fbpx

Bài viết đưa ra một cái nhìn tổng quát về các loại hình công ty thông qua việc so sánh, phân biệt các loại hình công ty với nhau. Các loại hình công ty có gì giống và khác nhau sẽ giúp cho các bạn lựa chọn loại hình công ty phù hợp với hoạt động kinh doanh.


Phân biệt công ty tnhh 1 thành viên và doanh nghiệp tư nhân

Hai loại hình công ty này gần như là khác nhau hoàn toàn nên sẽ không có điểm giống nhau mà chỉ có điểm phân biệt giữa 2 loại hình.

TIÊU CHÍCÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊNDOANH NGHIỆP TƯ NHÂN
Tư cách pháp nhânCó tư cách pháp nhân một cách đầy đủTư cách pháp nhân không rõ ràng, thường xác định là không có tư cách pháp nhân
Tài sảnTài sản của chủ sở hữu tách biệt với tài sản của công tyTài sản của chủ doanh nghiệp tư nhân gắn liền với doanh nghiệp tư nhân
Trách nhiệm pháp lýChủ sở hữu chịu trách nhiệm về các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn cam kết góp vốn vào công tyChủ doanh nghiệp tư nhân chịu trách nhiệm vô hạn bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp
Đại diện theo pháp luậtChủ tịch hội đồng thành viên hoặc chủ tịch công ty là người đại diện theo pháp luật của công ty (nếu điều lệ công ty không có quy định khác)Chủ doanh nghiệp tư nhân đồng thời là đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tư nhân
Quyền chuyển nhượng công tyChủ sở hữu công ty có quyền chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần vốn điều lệ của công ty cho cá nhân hoặc tổ chức khácChủ doanh nghiệp tư nhân chỉ có quyền bán hoặc cho thuê toàn bộ doanh nghiệp của mình
Phân biệt công ty tnhh 1 thành viên và doanh nghiệp tư nhân

Công ty tnhh 2 thành viên và công ty cổ phần

Hai loại hình công ty này có nhiều điểm tương đồng vì cùng mang đặc điểm là loại hình công ty. Một số điểm tương đồng có thể kể ra như sau:

  • Thành viên hoặc cổ đông của 2 loại hình công ty có thể là cá nhân hoặc tổ chức.
  • Công ty có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
  • Tài sản của công ty tách biệt với tài sản của thành viên hoặc cổ đông.
  • Thời gian hoạt động của công ty không bị hạn chế.
  • Được quyền chuyển đổi loại hình công ty tnhh 2 thành viên sang công ty cổ phần và ngược lại (điều kiện là đáp ứng số lượng cổ đông theo quy định).
  • Thành viên hoặc cổ đông chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.

Về điểm khác biệt giữa 2 loại hình công ty này có thể đưa ra một số phân biệt như sau:

TIÊU CHÍCÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊNCÔNG TY CỔ PHẦN
Số lượng thành viên/ cổ đôngSố lượng thành viên tối thiểu là 02 và số lượng tối đa là 50 thành viênSố lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không giới hạn số lượng cổ đông tối đa
Chuyển nhượng vốnPhần vốn góp của thành viên công ty chỉ được chuyển nhượng theo quy định tại các điều 52, 53 và 54 của luật doanh nghiệpCổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp cổ phần ưu đãi biểu quyết và quy định khoản 3 điều 119, khoản 1 điều 126 luật doanh nghiệp
Phát hành chứng khoánCông ty không được quyền phát hành chứng khoánCông ty được quyền phát hành chứng khoán để huy động vốn
Thuế chuyển nhượngThành viên chỉ đóng thuế khi có lợi nhuận từ việc chuyển nhượng vốnCổ đông khi chuyển nhượng cổ phần bắt buộc phải đóng thuế
Phân biệt công ty tnhh 2 thành viên và công ty cổ phần

Tham khảo từ nguồn: https://dangkykinhdoanh.gov.vn/vn/Pages/Trangchu.aspx

Xem thêm: thay đổi giấy phép kinh doanh, dịch vụ thành lập công ty

0886296922