fbpx

Tăng mức phạt đối với các hành vi chậm nộp tờ khai thuế của công ty là nội dung chủ yếu của nghị định 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 có hiệu lực kể từ ngày 05/12/2020.


PHẠT TRỄ TỜ KHAI TỪ 1 ĐẾN 30 NGÀY

Mức phạt đối với hành vi chậm nộp tờ khai thuế từ 1 ngày đến 30 ngày là 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng. Theo nguyên tắc của luật hành chính thì mức phạt bình thường áp dụng sẽ là 3.5000.000 đồng.

Đối với trường hợp chậm nộp tờ khai dưới 5 ngày và có tình tiết giảm nhẹ thì chỉ bị cảnh cáo, không phạt tiền.

Xem thêm: dịch vụ thành lập công ty


PHẠT TRỄ TỜ KHAI TỪ 31 ĐẾN 60 NGÀY

Mức phạt đối với hành vi chậm nộp tờ khai thuế từ 31 ngày đến 60 ngày là 5.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng. Mức phạt áp dụng là 6.5000.000 đồng.

Xem thêm: dịch vụ kế toán trọn gói


PHẠT TRỄ TỜ KHAI TRÊN 61 NGÀY

Đối với công ty nộp tờ khai thuế trễ từ 61 ngày trở lên thì mức phạt là 11.500.000 đồng (mức cao nhất là 15.000.000 đồng). Mức phạt này không phân biệt có phát sinh tiền thuế phải nộp hay không.

Nhưng nếu công ty có tiền thuế phát sinh phải nộp trong kỳ thì số ngày chậm nộp quá 90 ngày sẽ có khung phạt hành chính khác.

Xem thêm: chữ ký số khai thuế


MỨC PHẠT TRÊN 90 NGÀY CÓ PHÁT SINH TIỀN THUẾ PHẢI NỘP

Việc công ty có phát sinh tiền thuế phải nộp và trễ nộp tờ khai quá 90 ngày thì hành vi này bị phạt vi phạm hành chính cao nhất.

Mức phạt áp dụng trong trường hợp này là 20.000.000 đồng (mức cao nhất là 25.000.000 đồng).


Nguồn tham khảo tại website cổng thông tin chính phủ

0886296922