fbpx

Khi đăng ký thành lập công ty hoặc trong quá trình hoạt động kinh doanh, công ty cần chú ý các quy định đối với ngành nghề kinh doanh để tránh các vi phạm pháp luật không đáng có.


Những điều cần lưu ý về ngành nghề kinh doanh

1/ Công ty được kinh doanh tất cả các ngành nghề mà pháp luật không cấm. Theo đó, giấy phép kinh doanh sẽ không còn ghi ngành nghề kinh doanh mà thay vào đó phải tra cứu tại: https://dangkykinhdoanh.gov.vn/vn/Pages/Trangchu.aspx

2/ Khi thành lập công ty không cần phải chứng minh việc đáp ứng điều kiện đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Công ty phải chịu trách nhiệm đáp ứng điều kiện trước khi hoạt động và duy trì điều kiện đó trong suốt quá trình kinh doanh.

3/ Đối với các ngành nghề có điều kiện quy định trong các luật chuyên ngành như luật sư, công chứng… thì phải xin phép các cơ quan chức năng trước khi đăng ký kinh doanh.

4/ Công ty tuyệt đối không được kinh doanh các ngành nghề cấm kinh doanh dưới mọi hình thức. Việc vi phạm ngành nghề cấm kinh doanh sẽ bị xử lý hình sự. Các ngành nghề cấm kinh doanh quy định tại luật đầu tư.

Tham khảo các ngành nghề cấm kinh doanh 2020: https://www.dichvugiayphep247.com/nganh-nghe-cam-kinh-doanh-2020/


Đăng ký ngành nghề kinh doanh

1/ Khi công ty tiến hành thành lập, thông báo thay đổi ngành nghề thì công ty tiến hành đăng ký ngành nghề kinh doanh theo ngành kinh tế cấp 4 trong hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam. Chẳng hạn như đăng ký ngành Đại lý, môi giới hàng hóa thì ghi mã ngành là 4610.

2/ Ngành nghề kinh doanh của công ty sẽ được cơ quan đăng ký kinh doanh đối chiếu, ghi nhận vào cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

3/ Trong trường hợp công ty cần ghi ngành nghề kinh doanh chi tiết hơn mã ngành cấp 4 thì sau khi chọn mã ngành cấp 4 công ty sẽ ghi thêm phần chi tiết để bổ sung thông tin cho mã ngành cấp 4 đó. Nhưng công ty phải đảm bảo phần ghi chi tiết ngành nghề phù hợp với mã ngành cấp 4. Và sau khi ghi chi tiết ngành nghề cấp 4 thì ngành nghề kinh doanh chính thức của công ty chính là phần ghi chi tiết ngành nghề kinh doanh.


Xem thêm dịch vụ thành lập công ty: https://www.dichvugiayphep247.com/cong-ty-trong-nuoc/dich-vu-thanh-lap-cong-ty/

0886296922