fbpx

Thông tin bạn cần tìm hiểu trước khi thành lập công ty tnhh một thành viên

Thành lập công ty là bước khởi đầu, tạo lập công cụ để thực hiện một ý tưởng kinh doanh. Để đảm bảo công ty của bạn sẽ là một công cụ kinh doanh hiệu quả và an toàn thì trước tiên bạn cần tìm hiểu các thông tin về công ty nói chung và công ty tnhh một thành viên nói riêng.

Thông tin bạn cần tìm hiểu sẽ được trả lời qua các câu hỏi sau:

  • Loại hình công ty nào là phù hợp?
  • Lựa chọn mô hình tổ chức quản lý nào?
  • Lựa chọn tên công ty như thế nào?
  • Quy trình đăng ký thành lập công ty ra sao?

Trong chuỗi bài viết về loại hình tnhh một thành viên. Chúng tôi sẽ lần lượt trả lời các câu hỏi để giúp bạn lựa chọn mô hình tốt nhất cho công ty của bạn.


Xem thêm thông tin về đăng ký doanh nghiệp tại: https://dangkykinhdoanh.gov.vn/vn/Pages/Trangchu.aspx


Công ty tnhh một thành viên là gì?

Công ty tnhh một thành viên là một loại hình công ty được thành lập theo quy định của luật doanh nghiệp, có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Công ty có các đặc điểm như sau:

  • Chủ sở hữu của công ty là một tổ chức hoặc là cá nhân
  • Tài sản của chủ sở hữu tách biệt với tài sản của công ty. Chủ sở hữu chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.
  • Công ty không được phát hành cổ phần
  • Vốn điều lệ của công ty tại thời điểm đăng ký kinh doanh là tổng giá trị tài sản do chủ sở hữu cam kết góp và ghi trong điều lệ công ty.

Công ty tnhh một thành viên có ưu điểm gì?

So với các loại hình công ty khác, công ty tnhh một thành viên có các ưu điểm sau:

1/ Công ty có tư cách pháp nhân rõ ràng so với doanh nghiệp tư nhân.

2/ Tài sản cá nhân của chủ sở hữu tách biệt với tài sản của công ty. Ưu việt hơn so với loại hình doanh nghiệp tư nhân.

3/ Công ty có trách nhiệm hữu hạn với các nghĩa vụ của mình dựa trên phần vốn góp.

4/ Chủ sở hữu có quyền quyết định việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã hoàn tất các thủ tục về thuế, nghĩa vụ tài chính khác.

5/ Chủ sở hữu có toàn quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình cho tổ chức, cá nhân khác.

6/ Sau khi đã hoàn thành các nghĩa vụ khi tiến hành giải thể hay phá sản thì chủ sở hữu có quyền thu hồi toàn bộ giá trị tài sản.


Xem thêm dịch vụ thành lập công ty: https://www.dichvugiayphep247.com/cong-ty-trong-nuoc/dich-vu-thanh-lap-cong-ty/

0886296922