fbpx

Thành lập công ty tại Đồng Nai với dịch vụ uy tín, tận nơi, tư vấn tận tình và cam kết không phát sinh chi phí khác. Sau 3 ngày làm việc, bạn sẽ có giấy phép kinh doanh và con dấu công ty.


Hồ sơ thành lập công ty bao gồm gì?

Khi thành lập công ty tại Đồng Nai, bạn cần chuẩn bị bộ hồ sơ tùy theo loại hình công ty như sau:

Thành lập doanh nghiệp tnhh một thành viên

Hồ sơ công ty tnhh một thành viên bao gồm:

 • Đơn đề nghị thành lập công ty tnhh 1 thành viên
 • Điều lệ công ty tnhh 1 thành viên
 • Bản sao CMND chủ sở hữu/ đại diện theo pháp luật
 • Văn bản ủy quyền và bản sao CMND người được ủy quyền (nếu có)

Thành lập doanh nghiệp tnhh 2 thành viên trở lên

Thành lập công ty 2 thành viên trở lên thì bộ hồ sơ thủ tục bao gồm:

 • Đơn đề nghị thành lập công ty tnhh 2 thành viên trở lên
 • Điều lệ công ty tnhh 2 thành viên trở lên
 • Danh sách thành viên của công ty và tỷ lệ góp vốn
 • Bản sao CMND của tất cả thành viên và đại diện theo pháp luật
 • Ủy quyền và bản sao CMND người được ủy quyền (nếu nhờ nộp thay)

Thành lập công ty cổ phần

Công ty cổ phần thì thủ tục hồ sơ gồm:

 • Đơn đề nghị thành lập công ty cổ phần
 • Điều lệ công ty cổ phần
 • Danh sách cổ đông sáng lập và tỷ lệ góp vốn
 • Bản sao CMND của cổ đông sáng lập và đại diện theo pháp luật
 • Ủy quyền (nếu nhờ người nộp thay hoặc bưu điện)

Bao lâu thì có giấy phép kinh doanh?

Theo quy định của luật doanh nghiệp hiện nay thì thời gian trả kết quả hồ sơ là 3 ngày làm việc. Thời điểm bắt đầu tính thời gian trả kết quả không tính ngày nộp hồ sơ.

Kết quả bạn nhận được theo biên nhận là:

 • Giấy phép kinh doanh, xác nhận đăng bố cáo hoặc;
 • Thông báo yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ.

Tham khảo thêm: dịch vụ thành lập công ty


Các hình thức nộp hồ sơ thành lập công ty

Đối với tỉnh Đồng Nai, bạn có 3 hình thức để nộp hồ sơ thành lập công ty. Cụ thể 3 hình thức nộp hồ sơ như sau:

1/ Nộp hồ sơ trực tiếp tại trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Nai

Bạn chuẩn bị bộ hồ sơ theo quy định và trực tiếp đến trung tâm hành chính công của tỉnh Đồng Nai. Sau khi chờ lấy số và chờ đợi, chuyên viên sẽ tiếp nhận hồ sơ hoặc yêu cầu bạn chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ theo quy định của pháp luật.

2/ Nộp hồ sơ qua cổng thông tinh đăng ký doanh nghiệp quốc gia

Bạn truy cập vào website của cổng thông tinh đăng ký doanh nghiệp quốc gia tại đây. Sau khi đã tạo tài khoản và nộp hồ sơ thì trong 3 ngày chuyên viên sẽ phản hồi đồng ý hồ sơ hoặc yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ.

3/ Nộp hồ sơ thông qua bưu điện

Cách thức nộp hồ sơ này cũng giống như cách 1 nhưng bạn sẽ không được gặp trực tiếp chuyên viên để được hướng dẫn chỉnh sửa hồ sơ. Tất cả các thủ tục nhân viên bưu cục chỉ nhận và chuyển đến tay của chuyên viên.


Sau khi thành lập doanh nghiệp cần làm gì?

Sau khi có giấy phép kinh doanh thì bạn cần tiến hành các bước tiếp theo như sau:

 • Khắc dấu tròn công ty tại cơ sở khắc dấu
 • Mua chữ ký số để khai thuế
 • Nộp lệ phí môn bài (nếu có)
 • Khai thuế ban đầu cho công ty mới thành lập

Tham khảo thêm thủ tục hành chính của trung tâm hành chính công của Đồng Nai: Tại đây

0886296922