fbpx
trung tam hanh chinh cong long an-min

Thành lập công ty tại Long An cùng dịch vụ của giấy phép 24/7 với chi phí thấp, hồ sơ thủ tục đơn giản, chỉ cần chứng minh nhân dân. Bạn sẽ có giấy phép kinh doanh chỉ sau 3 ngày làm việc, giao nhận hồ sơ tận nơi.


Thành lập công ty tại Long An nộp hồ sơ ở đâu?

Tỉnh Long An là địa phương đã có trung tâm phục vụ hành chính công nên việc nộp hồ sơ thành lập công ty được thực hiện tại đây.

Cách thức nộp hồ sơ thành lập công ty hiện nay có 2 hình thức để bạn có thể lựa chọn:

1/ Cách thứ nhất: Nộp hồ sơ trực tiếp tại trung tâm hành chính công của tỉnh Long An.

Bạn cần chuẩn bị một bộ hồ sơ giấy theo quy định của pháp luật và nộp trực tiếp theo sự hướng dẫn của chuyên viên. Sau khi được tiếp nhận hồ sơ theo quy định bạn sẽ được cấp biên nhận trong đó ghi rõ thời điểm nhận kết quả.

2/ Cách thứ hai: Nộp qua cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

Đây là cách được sử dụng ngày càng rộng rãi và tiện lợi. Với cách này, bạn chuẩn bị bộ hồ sơ và scan nộp hồ sơ qua mạng điện tử. Chuyên viên sẽ xem xét hồ sơ và phản hồi cho bạn biết hồ sơ của mình có hợp lệ hay không.

Nếu hồ sơ hợp lệ, bạn đem bộ hồ sơ đã scan qua mạng điện tử đến trung tâm dịch vụ hành chính công để nộp và nhận kết quả trong ngày.


Thành lập công ty cần giấy tờ gì?

Ngoại trừ một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện cần chứng minh đáp ứng điều kiện trước khi thành lập công ty thì việc thành lập công ty chỉ cần chứng minh nhân dân.

Ngoài chứng minh nhân dân, bạn cần chuẩn bị các thông tin của công ty dự định thành lập bao gồm:

  1. Tên công ty
  2. Địa chỉ trụ sở chính
  3. Vốn dự định đăng ký
  4. Ngành nghề kinh doanh dự kiến

Tham khảo thêm: dịch vụ thành lập công ty, chữ ký số


Hồ sơ thành lập công ty tnhh một thành viên

Khi thành lập công ty tnhh một thành viên, bạn cần chuẩn bị một bộ hồ sơ bao gồm:

1/ Đơn đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

2/ Điều lệ công ty tnhh một thành viên;

3/ Bản sao giấy tờ pháp lý cá nhân của chủ sở hữu, đại diện theo pháp luật.


Hồ sơ thành lập công ty tnhh 2 thành viên trờ lên

Hồ sơ của việc thành lập công ty tnhh 2 thành viên trở lên bao gồm:

1/ Đơn đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

2/ Điều lệ công ty tnhh 2 thành viên trở lên;

3/ Bản sao giấy tờ pháp lý cá nhân của tất cả thành viên, đại diện theo pháp luật;

4/ Danh sách thành viên công ty theo mẫu.


Hồ sơ thành lập công ty cổ phần

Bộ hồ sơ thành lập công ty cổ phần bao gồm:

1/ Đơn đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

2/ Điều lệ công ty cổ phần;

3/ Bản sao giấy tờ pháp lý của các cổ đông, đại diện theo pháp luật;

4/ Danh sách các cổ đông sáng lập của công ty.


Tham khảo: trung tâm hành chính công long an

(Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu trung tâm chính trị hành chính tỉnh, Số 2, đường Song Hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An)

0886296922