fbpx

Công ty hoạt động kinh doanh không hiệu quả và bạn cần tiến hành làm thủ tục giải thể công ty. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn các thủ tục cần thiết để tiến hành giải thể công ty.


Giải thể công ty là gì?

Giải thể công ty là việc công ty chấm dứt hoàn toàn hoạt động kinh doanh của mình và có khả năng đảm bảo các nghĩa vụ tài chính cũng như các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. Giải thể công ty sẽ làm cho công ty chấm dứt vĩnh viễn hoạt động của mình, xóa tên vĩnh viễn trên hệ thống đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế.

Giải thể và tạm ngừng kinh doanh

Tạm ngừng kinh doanh là việc công ty tạm ngừng hoạt động kinh doanh của mình có thời hạn, nhưng không quá 1 năm. Theo quy định, công ty được quyền tạm ngừng kinh doanh 2 năm liên tiếp.

Khác nhau cơ bản của việc giải thể công ty và tạm ngừng kinh doanh là về thời gian ngừng kinh doanh và nghĩa vụ.

TIÊU CHÍGIẢI THỂTẠM NGỪNG
Thời gianChấm dứt vĩnh viễn hoạt động kinh doanhChấm dứt hoạt động kinh doanh trong thời gian nhất định
Nghĩa vụPhải hoàn tất các nghĩa vụ của mình đối với các bên có liên quanKhông có nghĩa vụ phải thực hiện khi tạm ngừng kinh doanh

Các trường hợp phải giải thể công ty

Theo quy định của pháp luật, công ty được quyền giải thể công ty trong các trường hợp sau:

 • Theo quyết định giải thể của chủ sở hữu/ hội đồng thành viên/ đại hội đồng cổ đông. Đây là trường hợp công ty tự giải thể.
 • Kết thúc thời hạn hoạt động ghi trong điều lệ công ty mà công ty không có quyết định gia hạn.
 • Công ty không đáp ứng được số lượng thành viên tối thiểu trong 6 tháng liên tục mà không làm các thủ tục thay đổi giấy phép.
 • Công ty bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Các trường hợp khác theo quy định của luật quản lý thuế.

Xem thêm: Báo giá dịch vụ giải thể công ty


Quy trình, thủ tục giải thể công ty

Hoàn tất công việc giải thể công ty là việc không phải công ty nào cũng làm được mà thường chỉ làm được 2 bước. Quy trình làm giải thể bao gồm có 3 bước:

Bước 1, thông báo quyết định giải thể với sở kế hoạch và đầu tư. Hiện nay tại thành phố Hồ Chí Minh việc thông báo giải thể được thực hiện qua mạng. Bạn cần một tài khoản đăng ký kinh doanh để thực hiện việc nộp hồ sơ qua mạng.

Bước 2, nộp hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với cơ quan thuế. Từng chi cục thuế sẽ có các thủ tục quy định khác nhau, bạn nên liên hệ từng chi cục thuế để được hướng dẫn cụ thể. Kết quả của bước này là bạn sẽ có xác nhận của cơ quan thuế rằng công ty đã chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Bước 3, quay lại sở kế hoạch và đầu tư để hoàn tất thủ tục giải thể và xóa tên công ty.

Xem thêm: đăng ký tài khoản đăng ký kinh doanh


Thủ tục giải thể công ty

Từng cơ quan nhà nước khác nhau có các thủ tục theo quy định khác nhau. Phạm vi bài viết này chỉ nêu các thủ tục theo quy định của pháp luật, thực tế sẽ có chút khác biệt do quy định của từng địa phương.

Tại sở kế hoạch và đầu tư

Ở bước 1, thủ tục thông báo giải thể bao gồm:

 • Quyết định giải thể công ty
 • Thông báo về việc giải thể công ty
 • Quyết định của chủ sở hữu/ hội đồng thành viên/ đại hội đồng cổ đông
 • Biên bản họp hội đồng thành viên/ đại hội đồng cổ đông

Ở bước 3, thủ tục xóa tên công ty hoàn tất giải thể gồm:

 • Thông báo về việc xóa tên công ty
 • Danh sách người lao động và nghĩa vụ liên quan đến người lao động
 • Danh sách chủ nợ và các khoản nợ chưa thanh toán
 • Biên bản thanh lý tài sản
 • Bản chính giấy phép kinh doanh
 • Giấy chứng nhận mẫu (nếu có)
 • Bộ hồ sơ đã nộp tại bước 1

Tại cơ quan thuế

Thủ tục hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế ở bước 2 gồm có:

 • Đơn đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế
 • Quyết định của chủ sở hữu/ hội đồng thành viên/ đại hội đồng cổ đông
 • Biên bản họp hội đồng thành viên/ đại hội đồng cổ đông
 • Xác nhận hoàn tất nghĩa vụ thuế xuất nhập khẩu (tùy chi cục thuế)
 • Các hồ sơ liên quan đến hóa đơn
 • Bộ hồ sơ quyết toán thuế (nộp qua mạng)
 • Văn bản xác nhận trách nhiệm pháp lý sau giải thể (tùy chi cục thuế)

Trách nhiệm pháp lý sau khi giải thể

Trong trường hợp hồ sơ giải thể của công ty không trung thực, chính xác, giả mạo thì những người quy định tại khoản 2 điều 210 luật doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ như sau:

 • Trách nhiệm thanh toán quyền lợi của người lao động chưa được giải quyết.
 • Số thuế chưa nộp, số nợ khác chưa thanh toán.
 • Chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật về những hệ quả phát sinh trong thời hạn 5 năm kể từ ngày nộp hồ sơ giải thể công ty đến cơ quan đăng ký kinh doanh.

0886296922